Obecní úřad Nové Město, Stará 123456/2, 666 66, P.O Box 121212

Oficiální elektronické formuláře pro podání občanů
Formuláře jsou odeílány na podatelnu úřadu podatelna@noveeeemestoooo.cz

NÁVOD K POUŽITÍ

01.

Vyplňte podání na webu

Nepotřebujete žádný elektronický podpis. Pokud něco nedokážete vyplnit, později Vám pomůžeme.

02.

Odešlete formulář

Kopii podání dostanete do Vaší e-mailové schránky. Úřad dostane podání úředním kanálem – do podatelny

03.

Dostavíte se na úřad

Máte celých 5 dní k potvrzení a dokončení podání, pokud jste ho nepodali se všemi náležitostmi.

04.

Úřad Vám pomůže

Na úřadě Vaše elektronické podání­ pomůže dokončit úředník. Můžete zaplatit pří­padné poplatky.