QCM e-forms

Již dnes pomáháme úřadům naplňovat principy a povinnosti Digitální ústavy. Přidejte se také!

01.

FORMULÁŘE PRO MĚSTA A OBCE

S našim řešením umožníte občanům přistupovat k většině formulářových agend úřadu elektronicky. Přes web nebo mobilní telefon.

02.

FORMULÁŘE PRO STÁTNÍ SPRÁVU

Komplexní sběr dat pro složky a úřady státní správy.Formuláře pro registraci subjektů, hlášení, řízení vztahů, komunikace se subjekty.

03.

ELEKTRONIZACE PROCESŮ ÚŘADŮ

Jednoduchá a dostupná řešení pro organizaci a řízení procesů státní správy a samosprávy.

QCM služby

Již dnes pomáháme úřadům naplňovat principy a povinnosti Digitální ústavy. Přidejte se také!

ELEKTRONICKÝ PODPIS

Součástí implementace je i podpora elektronického podpisu podle legislativy. Pro některé situace může podávající občan odeslat žádost i bez podpisu a ověřit podání do 5ti dnů osobně.
Více o podpisu

RYCHLÁ A ÚČELNÁ IMPLEMENTACE

Vždy hledáme řešení, která přináší rychlý výsledek. Naše expertní zkušenost umožňuje dosahovat rychlých a viditelných úspěchů. Systém, který se implementuje měsíce, nepřináší pro uživatele ani občany požadovaný přínos.
Implementace