Již dnes pomáháme úřadům naplňovat principy Digitální ústavy

Pomocí našeho řešení mohou úřady již dnes naplňovat principy a povinnosti ze schvalované Digitální ústavy

Jde o soubor připravovaných předpisů, který zajistí pro občana právo na volbu – pokud bude chtít komunikovat s úřady elektronicky, bude mít občan tuto možnost ze zákona.

Z připravovaného zákona: § 3 Právo na digitální službu, (1) Uživatel služby má právo využívat digitální službu a orgán veřejné moci má povinnost poskytovat digitální službu.

Povinnost se bude týkat i úřadů samosprávy.