Chytré formuláře
pro váš úřad
nebo organizaci

Už nemusíte chodit na úřad –
komunikujte elektronicky!
Systém e-forms jsou chytré formuláře pro elektronickou komunikaci s úřady nebo organizacemi. Pomocí moderních technologií je možné jednoduše komunikovat z různých zařízení z pohodlí domova nebo kanceláře. E-forms se pak snadno napojí na standardní procesy v organizaci.

Hlavní výhody

Použití

Podaný formulář je zkontrolován a vyplněná data jsou předána v dohodnutém tvaru k dalšímu zpracování do organizace. Stav formuláře může zobrazovat fázi zpracování v organizaci.

Reference

Kontakt

QCM – KDO JSME

QCM je leader elektronizace veřejných zakázek. Pomáháme úřadům i dodavatelům s elektronizací a efektivními nákupy.

Více na www.qcm.cz

QCM BRNO
Heršpická 813/5
M-palác, 7. patro
639 00 Brno

Jak aplikace funguje

Uživatelé s aplikací pracují pomocí standardního webového prohlížeče v počítači nebo mobilu či tabletu.

* 1 *

Pomocí WEB prohlížeče občan/uživatel vyplní formulář. Formuláře je možné podepsat, uživatele je možná ověřit u základních registrů

* 2 *

Data ve formuláři jsou zkontrolována, uživatel může být vyzván k jejich opravě dle zadaných pravidel

* 3 *

Validní a správně formátovaná data jsou předány do vnitřních systémů organizace. Uživatel může sledovat životní cyklus podání

Organizace s implementovaným systémem e-forms dostává zkontrolovaná data k dalšímu zpracování včetně evidence jednotlivých podání a volitelně identity uživatelů. Nemusí se starat o vstupní proces a jeho kontrolu.

Hlavní výhody

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Státní ústav pro kontrolu léčiv využívá systém e-forms pro komunikaci s odbornou i laickou veřejností. Jednotlivá podání jsou validována, je možné je elektronicky podepsat a následně jsou předány k dalšímu zpracování do různých agendových systému SÚKLu. Odeslání podání je možné více způsoby, nejen přímým odesláním z prohlížeče, ale i přiložením vygenerovaného formuláře do emailu nebo vložením do datové schránky. Řešení je připraveno na integraci do Portálu občana jako další služba řešení životních situací. Právnické osoby budou moci odesílat formuláře pomocí nástrojů NIA bez nutnosti podpisu za pomoci systému pro správu mandátů.

Integrovaná doprava středočeského kraje

Středočeský kraj využívá e-forms pro řízení smluvních vztahů mezi obcemi a dopravci a krajem. Systém eviduje smluvní vztahy a vytváří worklow mezi smluvními stranami, které řídí dopravní obslužnost v kraji. Unikátní řešení zajistí v průběhu zpracování smlouvy i možnost ekonomického schválení krajským úřadem, doplnění do agendy jednání rady kraje ke schválení radou a potvrzení aktu schválení radou kraje. Smlouva je pak směrována k postupnému podepsání smluvními stranami – vedením kraje, starostou obce a poskytovatelem dopravních služeb.  Smlouvy jsou dostupné na centrálním místě, průběžně se hlídá platnost smluv pomocí časových razítek. Smlouvy lze následně měnit formou navazujících dodatků.

Informační systém projektových záměrů

Ministerstvo pro místní rozvoj využívá e-forms pro Portál projektových záměrů, kde obce, města i další úřady mohou evidovat své projektové záměry a je možná jejich koordinace a vyhodnocování dle priorit. Portál zajišťuje i hierarchii řízení přístupu k projektovým záměrům v úrovních resort – kraj – municipalita. Možnost vyhledávání podobných projektových záměrů umožní lépe plánovat strategické investice v oblasti.

Věstník veřejných zakázek

Věstník veřejných zakázek je centrální místo pro uveřejňování veřejných zakázek. E-forms zde slouží nejen pro vlastní podávání informací o veřejných zakázkách, ale pomocí vestavěných validací je schopen vyhodnocovat správnost publikovaných dat.

Nadpis podstránky

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Titulek 1

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Titulek 2

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Titulek 3

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.